VORHERRES LILLE VIDNE

Susanne Benderfeldt og Trine Lundager udgav i foråret 2011:

Vorherres lille vidne

Isbn: 978-87-7955-822-9
1. udgave, Århus 2011
230 sider * illustreret * 248,-kr (Udk. d. 28.1. 11)  For køb og yderligere info klik her.

Vorherres lille vidne lå på bestsellerlisten for biografier i mange uger i foråret 2011 og der har været store interviews i mange aviser og i den samlede ugepresse.

.

Vorherres lille vidne - bog af Susanne Benderfeldt

Vorherres lille vidne – bog af Susanne Benderfeldt & Trine Lundager

Susanne Benderfeldt fortæller sammen med journalist Trine Lundager sin historie om sit liv med JehovasVidner. Hun er vokset op i det lukkede, funda- mentalistiske miljø, blev gift og fik børn der, men har siden brudt med det. Hun er ikke længere religiøs og er i dag nys uddannet som psykolog.

Susanne er en glad lille pige på 6 år, da bogen starter, og den slutter først over 40 år senere i et helt andet liv – det liv, vi kender fra vores dagligdag.

Det er en barsk historie, men også meget bevægende, foruroligende og meget meget oplysende. Og det er et håb for forfatterne, at bogen kan bruges til diskussion af og imod fundamenta- listiske, religiøs bevægelser, uanset hvil- ken gud, de bruger til deres formål.

Vi vælger mor

‘‘I dag trives Susanne Benderfeldt fint uden en religion at tro på.
-Det er jo os selv, der skal putte mening ind i livet.Vi er frie individer med frie valg, og frihed og kærlighed er noget af det smukkeste for mig, siger hun.

Udstødelsen, som hun i sin tid frygtede for, har vist sig at være en red- ningsplanke ud af sekten for børnene Lucas på 17 og Silja på 13. Ingen af dem har nemlig ønsket at lade sig voksen-døbe ind i JehovasVidner, eftersom det ville betyde, at de ikke længere må have kontakt med deres mor.

-Selv, da jeg var allermest nede i den første tid, vidste jeg, at jeg havde valgt det rigtige for mig selv, og at jeg også kæmpede en frihedskamp for mine børn, siger Susanne Benderfeldt.

-Det er stadig svært ved de lejligheder -f. eks. min søns nonfirmation -hvor det er naturligt at have en familie. Jeg er afhængig af, at mine venner vil sætte alt andet til side, og det gør mig sårbar. Men jeg er så heldig at have fundet verdens sødeste kæreste, som har en far og mor, der giver mine børn gaver på lige fod med deres andre børnebørn. Det lugter da lidt af fisk, ikke?”

-Interview i venstrepressen

klip fra Anmeldelser:

Troværdig og tankevækkende bog om at forlade et trossamfund

I dag er Susanne Benderfeldt 47 år, cand. psych. og har et liv uden for Jehovas Vidner. Men om- kostningerne har været høje: Det, der slår én, er ikke umiddelbart alle uhyrlighederne, hykleriet og dobbeltmoralen – det kan man sikkert finde inden for så mange fundamentalistiske grupper – men hendes næsten pubertære higen efter at blive elsket.Tilhørsforholdet til et fællesskab er essentielt for alle mennesker. I et trossamfund er det selve kittet. Udelukkelsen fra fællesskabet betød også, at Susanne bittert skulle lære,at mennesker uden for JehovasVidner er i deres gode ret til at vælge hende fra, lige så vel som hun kan vælge andre venskaber til og fra. Dét er det virkelig tankevæk- kende ved denne bog. Det sociale fællesskab er dermed også amputerende.

-Kristeligt Dagblad

I 1984 bliver Susanne Benderfeldt gift med trosfællen Michael, og de får to børn.
Ægteskabet er på mange måder godt, men hun bliver gradvist mere i tvivl om det religiøse tilhørs- forhold. Hun forsøger at hente hjælp hos sin mand, men forgæves. At forlade Jehovas Vidner er imidlertid sin sag.

Da hun alligevel ender med at gøre det – med en skilsmisse til følge – kæmper hun længe en sej kamp for ikke at blive erklæret udstødt. Udstødelse er nemlig det samme som, at hun ikke kan se sine forældre og søskende mere. Alligevel er det den vej, det ubønhørligt går.

Enden er på nogle måder lykkelig. Susanne Benderfeldt har afsluttet en uddannelse som psykolog og fået et liv op at stå med arbejde, kæreste, børn og venner. Men hun er også et menneske, som for altid vil være mærket af barndommens indoktrinering.

Jyllands-Posten

Det mest rørende i bogen er hendes klamren sig til alle, hun møder i sit liv efter Jehovas Vidner. Hun er vant til altid at være en del af et fællesskab, som er varmt og kærligt, så længe man under- kaster sig og ikke gør oprør mod hykleriet og fordømmelsen.

Nu oplever hun, at folk tager stilling til hende som individ, og at de ikke nødvendigvis føler sig forpligtet til at holde af hende.

Trine Lundager & Susanne Benderfeldt

Trine Lundager & Susanne Benderfeldt

Mønsterbryder. Susanne Benderfeldt er opvokset i en dansk kernefamilie, bare med den afgørende forskel, at familien tilhørte Jehovas Vidner.

-Politiken

Man skal læse den, hvis man vil sætte sig ind i Jehovas Vidners historie og leveregler, for man får svar på mange spørgsmål.

Hvorfor holder vidnerne ikke fødselsdag? Hvorfor må et barn ikke klippe julepynt i skolen eller lave et fastelavnsris? Hvorfor vil den syge hellere dø end få en blodtransfusion? Hvorfor er frafaldne vidner dømt til en pinefuld død i Harmageddon, efter Dommedag, hvor kun Jehovas Vidner vil opnå et evigt liv? Bogen har citater fra manualen Ældstebogen, som giver svarene, og fortæller om de over 14.000 danske vidners pligter. Susanne Benderfeldt fik en tryg barndom og gjorde først oprør som voksen.

-Berlingske Tidende

Susanne er 47 år, cand.psych, arbejder som psykolog i egen praksis og er udnævnt til pædagogisk psykologisk sagkyndig for tre kommuner.

Trine Lundager er 34 år, uddannet journalist og BA i statskundskab. Siden 2004 har hun været ansat på Dagbladet Politiken.

Vorherres lille vidne er deres første bog.

For køb og yderligere info klik her.