BLOG

 

I psykolognyt for december 2012, bliver der i artikel opsummeret, hvordan viden om hjernen er et vigtig element i forståelsen for personlig udvikling.

 

Vores hjerne er plastisk (kan ”gi” sig). Dette betyder at hjernen er i stand til at re-organisere sig selv gennem hele livet. En evne der udvirker at det vi oplever, de erfaringer vi gør os i livet ”former” vores hjerne. Samtidig betyder dette at forskellige psykiske problemer, som for eksempel angst og depression kan påvirkes gennem blandt andet relationelle erfaringer. Og derfor kan et vellykket terapeutisk forløb ”udslukke” angst.

 

Gennem effektiv terapi lærer man at tænke anderledes. Sagt meget forenklet ”putter man noget ind” i stedet for ”at komme af med noget”. Neurokemisk kan dette sammenlignes med, at man forsøger at cykle eller køre bil i nye hjulspor med betydelig risiko for at falde ned i gamle hjulspor. Med tiden bliver de  nye hjulspor mere markante og naturlige at køre i end de gamle.

 

Altså er det i vellykket terapi selve hjernen, der ”trænes”!

 

Psykolog nyt 7. December 2012 (artikel af Bo Bach Pedersen)